"Everything you need."

TripAdvisor 2015

"Fantastic accommodation, great staff, great location."

TripAdvisor 2015

"Feels like home!"

TripAdvisor 2015

"Beats hotels every time."

TripAdvisor 2015

"Better than a hotel."

TripAdvisor 2015

"Highly recommended!"

TripAdvisor 2015

Topp TripAdvisor rangert hotell i Aberdeen


Vi er glade for at, takket være TripAdvisor, vi har muligheten til å dele våre gjesters erfaringer med deg. Disse anmeldelsene er upartiske, uavhengige og direkte. En annen fordel med TripAdvisor, og andre lignende nettsteder, er at vi får mye verdifull informasjon som hjelper oss å forbedre våre gjesters erfaringer ved å svare og reagere på våre anmeldelser.

Øverst til høyre på nettsiden er det et område som viser kommentarer fra gjester. Mange av disse er hentet fra TripAdvisor. Andre er hentet fra gjest spørreskjemaer, e-post og gjestebok kommentarer.

Vi er glade for at Skene House Rosemount er rangert nr. 1 på Tripadvisor siden april 2010. Whitehall har nylig oppnådd nr. 2 posisjon og Holburn er nå på nr. 6.

Tilbakemelding er viktig og verdifult for oss, så vennligst benytt anledningen til å fylle in et "Suite Enough" spørreskjema og / eller skrive en anmeldelse Tripadvisor.

Hvis det er noe du føler kunne vært bedre under oppholdet, kan du fortelle oss om det. Vi setter pris på muligheten til å rette opp situasjonen mens du bor hos oss. Vi ønsker å overgå dine forventninger til gjestfrihet.


Skene House Holburn TripAdvisor anmeldelser

Skene House Rosemount TripAdvisor anmeldelser

Skene House Whitehall TripAdvisor anmeldelser

For å reservere rom på en av våre TripAdvisor høyt-rangerte hoteller i Aberdeen, reserver på nettet, eller ring 44 (0) 1224 659 392. reservations@skene-house.co.uk.